THE HEALTH BENEFITS
OF APPLES THAT
YOU’VE NEVER KNOWN BEFORE

ไขความลับของแอปเปิ้ล
ในการดูแลรักษาสุขภาพที่คุณอาจไม่รู้
REVIEWS

" สำหรับผมเพียง 1 – 2 เดือน ระดับน้ำตาลลดลงจาก 149 mg/dl. เหลือ 109 mg/dl. ผมกล้าพูดว่า Applene ทำให้ผมได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการทานอาหาร ผมไม่ต้องทานยาเป็นอาหารหลัก สุขภาพก็แข็งแรงขึ้น ทุกวันนี้ถึงระดับน้ำตาลในเลือดจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ผมก็ยังทาน Applene ทุกวัน *ผลลัพธ์ ขึ้นอยู่กับ แต่ละบุคคล "
คุณสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ อายุ 55 ปี

" ผมอยากใช้ชีวิตเป็นปรกติ อยากกินอะไรก็ได้กิน มีความสุขในการใช้ชีวิต ตั้งแต่ได้รับประทาน Applene น้ำตาลในเลือดที่เคยสูงถึง 160 mg/dl. ตอนนี้น้ำตาลลดลงมาเหลือ 80 mg/dl. ผมเชื่อว่า การทานอาหารที่ดีจะชะลอการเสื่อมของร่างกายได้ จึงเน้นที่การป้องกันมากกว่ารักษา *ผลลัพธ์ ขึ้นอยู่กับ แต่ละบุคคล "
คุณวิชัย อมรพิพิธกุล อายุ 61 ปี

" ผมอยู่กับโรคเบาหวานมาตั้งแต่อายุ 32 ปี ปัจจุบัน 47 ปี พอได้ลองทาน Applene แล้ว ระดับน้ำตาลในเลือดสะสม (HbA1c) เหลือเพียง 6.4  mg% จาก 7.6  mg% ผมต้องขอบคุณ Applene จริง ๆ ครับ *ผลลัพธ์ ขึ้นอยู่กับ แต่ละบุคคล "
คุณสุรสีห์ ชุติพานิชย์ อายุ 47 ปี